Badania prenatalne (test FMF)

Diagnostyka prenatalna

W trosce o dobro naszych pacjentów wprowadzamy kompleksową nieinwazyjną diagnostykę prenatalną I trymestru ciąży na podstawie zasad The Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londynu.

Diagnostyka prenatalna obejmuje badanie USG wykonane zgodnie z określonymi zasadami przez lekarza z certyfikatem wydanym przez FMF. Polega przede wszystkim na ocenie przezierności karkowej – NT, obecności kości nosowej – NB, długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu z dokładną oceną wieku ciążowego – CRL, wymiaru dwuciemieniowego – BPD, badań Dopplerowskich – m. in. przepływ w przewodzie żylnym Arancjusza – DV oraz ocena akcji serca – ASP, a także analizie szczególnych cech anatomicznych i strukturalnych.

Integralną częścią badania prenatalnego jest analiza biochemiczna krwi na odpowiednim aparacie (Delphia Express) celem oznaczenia tzw. MoM na podstawie stężeń w krwi żylnej:

  • wolna podjednostka BhCG
  • PAPPA.

Badanie prenatalne jest zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne u kobiet w każdym wieku (wszystkich ciężarnych). W Gabinecie Harmonia Zdrowia i Urody badanie jest wykonywane u kobiet ciężarnych w każdym wieku. Przed wykonaniem badania prenatalnego (w dniu pobrania krwi i / lub badania USG wymagane jest wypełnienie odpowiedniej ankiety oraz złożenie podpisu i wyrażeniem zgody na przeprowadzane badanie). Wykonanie badania pozwala określić statystycznie ryzyko wymienionych trisomii u płodu.:

  • trisomia chromosomów 21 pary – zespół Downa
  • trisomia chromosomów 18 pary – zespół Edwardsa
  • trisomia chromosomów 13 pary – zespół Patau

Czułość samego badania USG wykonanego pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniami ciąży w wykrywaniu ryzyka zespołu Downa u płodu wynosi 70-80%.

Dokładność badania zwiększa test zintegrowany oparty na badaniu „USG genetycznym” łącznie z badaniem krwi matki (tzw. test podwójny obejmujący PAPPA i wolna podjednostkę BhCG). Czułość tej metody to 85-90% dla ciąż pojedynczych, dla ciąż mnogich – nieco niższa.

Zalecana procedura badania prenatalnego polega na pobraniu krwi od matki (najlepiej pomiędzy 10 a 12 tygodniem ciąży), a następnie przeprowadzeniu badania „USG genetycznego” pomiędzy tygodniami ciąży: 11+0 a 13+6. Badanie wykonane w ten sposób zapewnia uzyskanie wyniku ostatecznego w dniu badania USG, bez konieczności zgłaszania się po wynik w terminie późniejszym. Wyniki badania są omawiane z lekarzem z zachowaniem odpowiedniej formy bezpośrednio po badaniu lub po uzyskaniu wyniku ostatecznego.

W Gabinecie Harmonia Zdrowia i Urody krew do badań biochemicznych pobierana jest w PONIEDZIAŁKI w godzinach 9:00-10:00. Nie jest wymagane pozostawanie „na czczo”. Badanie USG jest możliwe do wykonania w poniedziałki, czwartki lub piątki (wymaga wcześniejszego umówienia).

Diagnostyka prenatalna jest jednym z najważniejszych zadań w trakcie ciąży. Dzięki niej, już na wczesnym etapie lekarze mogą skutecznie walczyć z pewnymi dolegliwościami płodu, co daje znacznie większe szanse na pełne wyleczenie. Badanie prenatalne jest polecane każdej kobiecie w ciąży.

Zapewniamy naszym klientkom  nieinwazyjny test Pappa oraz test FM, które pozwalają na praktycznie 100-procentowe wykrycie zespołu Downa i innych wad wrodzonych. Tego typu diagnostykę przeprowadzamy również w naszym gabinecie Harmonia w Krakowie. Oprócz dokładnych badań, z chęcią odpowiemy na wszelkie wątpliwości naszych klientek.